Metoda / Method

Kogo uczę
Prowadzę zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2 dla obcokrajowców pochodzących z całego świata. Dotychczas uczyłam osoby z: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Japonii, Bangladeszu, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Macedonii, Sudanu oraz Arabii Saudyjskiej i wciąż mi mało. 🙂

Cel nauczania
Wypracowuję wspólnie ze studentem, bo każdy ma inne potrzeby. Niektórym wystarczy podstawowa znajomość języka w kontaktach codziennych, inni natomiast będą chcieli przystąpić do Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego.

Jak uczę
Dla tych, którzy chcą się porozumieć tylko w sytuacjach codziennych, przygotowuję proste zestawy słów oraz rozmówki, jak np. Gdzie jest Piwnica Świdnicka? – poziom A1. Z osobami, które chcą zamieszkać w Polsce i nauczyć się języka, ćwiczę wszystkie sprawności językowe, czyli: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. Największy nacisk kładę zazwyczaj na mówienie, bo to jest najczęściej dla studenta najważniejsze, np. rozmowa Co przynosi pecha? – poziom B1. Natomiast dla studentów podchodzących do egzaminu z języka polskiego nie ma zmiłuj 😉 Muszą być testy i zadania, ale i te mogą być ciekawe, jak np. Rozumienie ze słuchu – poziom C2 na podstawie piosenki Zwiedzam świat. Ponadto na swoich lekcjach staram się przypomnieć i powtórzyć ze studentem poprzednio poznane słownictwo oraz, w zależności od poziomu, ćwiczyć i doskonalić wymowę.

My students
I teach students from all over the world at all levels of proficiency from A1 to C2. So far, I have taught students from the United Kingdom, Germany, France, Japan, Bangladesh, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Macedonia, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia and it is still not enough for me. 🙂

The purpose of education
I have a personal approach to every student. Some learners need to know just basic vocabulary and others would like to take the state certificate examination. So I can adjust myself to student’s needs.

How I teach
I create with students, who are beginners and want to communicate in simple conversation, easy and helpful dialogues, for example Gdzie jest Piwnica Świdnicka? – level A1. Through the different kinds of activities, I provide foreigners living in Poland with opportunities to develop each of these skills: speaking, listening, reading and writing. Because speaking is probably the most important language skill for many learners, I prepare handouts using authentic materials like this Co przynosi pecha? – level B1. Students, who are taking the state certificate examination, need to do a lot of exercises and tests but these tasks are also interesting, for example listening Rozumienie ze słuchu – level C2 based on a song Zwiedzam świat. Moreover, I remind and repeat with students former vocabulary and practice pronunciation.